Det seksårige barn

Basislinien
I seksårsalderen er de fleste børn i stand til at lave en forholdsvis deltaljeret tegning af et menneske. Barnet begynder for alvor at blive optaget af sammenhængen mellem farver og bestemte genstande. Det udvælger farverne mere bevidst end tidligere.
Desuden begynder barnet nu at tænke rumoplevelsen ind i sine tegninger og begynder at placere de ting, det tegner, i forhold til hinanden. Til det formål benytter barnet sig ofte af en såkaldt basislinie, som det i begyndelsen placerer alt på. En basislinie er oftest en lige linie, der tegnes mere eller mindre parallelt med papirets nederste kant. Linien forestiller jorden eller gulvet eller enhver anden flade, tegningens genstande er placeret på. Man kan også opleve en basislinie, der følger papirets øverste kant. Denne linie vil oftest repræsentere himlen.

Begyndende selvdisciplin
Mellem fem og syv år vil barnet have opnået en vis selvregulering af egen adfærd og følger ikke altid nødvendigvis sine første impulser. Man taler om, at barnets fri vilje eller den viljestyrede opmærksomhed er begyndt at udvikle sig. Men der er tale om en langsom udvikling. I begyndelsen er det kun en gang imellem, at man oplever barnet som koncentreret, og kun når det er frisk og udhvilet. Samtidig er barnet i denne alder sikker på, at det, det fornemmer, er det rigtige, og dets opfattelse er ikke altid logisk i samme forstand som en voksens. Derfor vil det måske tro, at mængden af juice afhænger af glassets form, og insistere på at det høje, tynde glas er bedre end det lille, tykke. Ligesom syv lakridser lagt i en lang række med mellemrum er mere end syv lakridser lagt helt tæt.

   
         

Sjove aktiviteter til aldersgruppen

Tegn med fødderne: prøv at sætte blyanten eller farvekridtet mellem dine tæer og tegn så cirkler på et stort stykke papir. Du kan prøve at sidde ned og stå op, mens du tegner (nogen skal nok støtte dig, hvis du står op – ellers falder du måske bare). Dine fødder kan sagtens tegne en flot tegning.

Mal med naturting: gå ud i haven eller parken og find bær, blomster og blade. Prøv at male med det på noget papir eller karton ved at trykke det ned og gnide det på papiret. Prøv også at lugte til de forskellige ting, du har fundet. Når du har fået farverne frem på papiret, kan du tegne nogle fine mønstre eller nogle fæle monstre frem med oliekridt eller en tyk sort tusch. Du kan også male på sten med de samme ting. 
 

Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark