Asger Jorn (1914-1973):
“Titel ubekendt”, 1942. Olie på lærred.

Asger Jorn var ligesom mange af sine samtidige kolleger optaget af primitive folkeslags kunst, som han så som livskilden til al kunst. Strukturen i maleriet ”Titel ubekendt” er baseret på en slags automattegning, hvor man lader blyanten danne sine egne streger på papiret med et minimum af bevidst kontrol. Ud af disse tilfældige streger opstår figurer og ansigter. Farverne i maleriet er stærke og klare, og det virker derfor på overfalden muntert, men i den dominerende brune farve og i nogle af de små ansigter, der træder frem af stregerne, antydes også andre og mindre glade sindsstemninger.


Print opgave (pdf)

© Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk


Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark