Johan Thomas Lundbye (1818-1848): ”Den
opadgående sol over havet”, 1838.
Olie på lærred.

Johan Thomas Lundbye blev hurtigt klar
over, at han ville male danske motiver og
specielt landskaber. På den måde levede
han op til en af de tendenser, der var d
ominerende i den danske kunstverden i
midten af 1800-tallet. Her havde man en
ide om, at man ved at male nationale
motiver kunne styrke den nationale
bevidsthed og fællesskabsfølelsen efter
tabet af Norge i 1814. Næsten halvdelen
af motiverne fra J.T. Lundbyes hånd er
fra naturskønne egne, der har betaget
ham, som for eksempel dette billede af
”Den opadgående sol over havet”. Men
det er ikke kun motivvalgene, der viser,
at han var stærkt nationalt engageret.
Dette engagement førte også indirekte
til Lundbyes tidlige død, som frivillig
soldat i Treårskrigen 1848-1850.


Print opgave (pdf)


Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark