Richard Mortensen (1910-1993): "Stalden
ved Bramsnæsvig", 1984. Olie på lærred.

På Trapholt findes en hel sal udelukkende
med Richard Mortensens malerier. Han
har selv været med at bestemme salens
indretning og opbygning. Salen indeholder
ni store malerier malet mellem 1973 og 1984.
Maleriet ”Stalden ved Bramsnæsvig” er
det eneste maleri, der er malet specielt til
salen. Farvemæssigt består maleriet af
farver hentet fra de øvrige malerier. Ligesom
stalden er dyrenes samlingspunkt og
mødested for natten, er maleriet salens
samlingspunkt, hvor de stærke farver
mødes og danner en helhed. Selve
motivet er inspireret af de mønstre
og linier, man finder på traditionelle
bindingsværksbygninger.


Print opgave (pdf)

© Richard Mortensen/billedkunst.dk


Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark