Ejnar Nielsen (1872-1956):
“Landskab fra Gjern”, 1896-97. Olie på lærred.

Maleren Ejnar Nielsen bosatte sig som ung mand en årrække om sommeren i Gjern ved Silkeborg. Han var betaget af det monumentale landskab og de barske livsvilkår, det bød stedets beboere. I ”Landskab fra Gjern” har han skabt et monumentalt billede af det jyske landskab med dets bølgende bakker og skiftende marker, afbrudt af små klynger af mørke træer. Det kunne være skildret idyllisk, men i Ejnar Nielsens billedverden ruger en knugende tavshed. Himlen er ubestemmeligt grå, landskabet synes stivnet, og der viser sig intet tegn på liv. Ejnar Nielsen lader landskabet blive symbol på den barske egns livsvilkår ved at gengive det med en stemning af lige dele storhed og trist forladthed.


Print opgave (pdf)

© Ejnar Nielsen/billedkunst.dk


Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark