Asger Jorn (1914-73): ”Paatrængende
Væsener, hvis Existensberettigelse
bevises ved deres Existens”, 1939.
Olie på lærred.

Asger Jorn var i perioden før Anden
Verdenskrig stærkt engageret i de
samtidige samfundsforhold og af
ideen om ”det gode” som modsætning
til ”det onde” og ”det gode”s førsteret
til livet: Men det gode kan ikke leve
uden det onde. Væsnerne i maleriet
kan på samme måde deles op i to, hvor
de to midterste og mest farverige væsner
næsten klemmes inde mellem de to
yderste og mørkere væsner. I midten ser
man desuden en stor ægformet figur,
der er symbol på liv og frugtbarhed. I
maleriet holdes livet således indespærret
af mørket. Denne indespærring skulle vise
den spændte, aktuelle situation i Europa
umiddelbart før Anden Verdenskrig. 


Print opgave (pdf)

© Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk


Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark