C.W. Eckersberg (1783-1853): ”Dansk
orlogsskib ved Taffelbjerget ved Afrikas
sydspids”, uden årstal. Olie på lærred.

C.W. Eckersberg var blandt andet marinemaler,
hvilket vil sige, at han malede landskabsmalerier,
hvor havet og det, der foregår på havet, er de
vigtigste motiver. Det traditionelle marinemaleri
kræver en høj grad af perfektionisme, og ingen
opfyldte disse krav bedre end Eckersberg.
Interessen for de forskellige skibstyper havde
han med sig fra barndommen og motiverne
fandt han ofte omkring København. Marinemaleriet
er et meget dansk emne, da Danmark dengang
var en søfartsnation, og Dannebrogs røde og
hvide farver er ofte påfaldende synlige i malerierne.
Eckersberg holdt sig dog ikke kun til de hjemlige
farvande og omgivelser som motiv men malede,
som det for eksempel ses her, motiver så langt
væk fra Danmark som Afrikas sydspids.Print opgave (pdf)


Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark