Bent Sørensen
Skærm, 1984-85.

I Trapholts park står denne skulptur. Hvad synes du den ligner? Mange synes, den ligner en elefant, men når man kommer tæt på forsvinder elefanten, og i stedet bliver skulpturen til en række jernplader sat sammen i forskellige forløb. Der således stor forskel på, hvad man ser, når man er tæt på skulpturen, og hvad man ser, når man ser den på afstand. Skulpturen er et eksempel på, hvordan vi som mennesker forsøger at få mærkelige og ukendte ting til at ligne noget, vi kender. Det gælder også abstrakte kunstværker, der kan være svære at afkode. Derfor leder vi efter noget vi kan genkende i kunstværket. I dette tilfælde bliver skulpturen til en elefant, men titlen Skærm siger noget andet og peger i stedet på det skulpturen er lavet af, nemlig store jernskærme.
Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark