Hans Smidth
Studebefordring på Heden ved solnedgang, 1906.

Da Hans Smidth (1837 – 1917) som 15. årig flyttede fra Kerteminde på Fyn til Skive i Salling blev mødet med den flade hede og den barske natur udgangspunktet for hans liv som kunstner. Smidth var et friluftsmenneske og elskede at vandre, men modsat mange andre holdt han af, når naturen var allermest barsk og rå. Da Hans Smidth begyndte at male i midten af 1800-tallet, malede man ellers traditionelt den danske natur fra den bedste og mest sommeragtige side. Det var ikke før i slutningen af 1800-tallet med realismens gennembrud, at naturen også kunne være en barsk udfordring for menneskene som boede i den. Dette passede Smidths temperament bedre. Hans værker forestiller ofte værker fra Skive- egnen og de nøjsomme, jordbundne hedebønders hårde liv. Marken på ”Studebefordringen” er derfor ikke en lys, sund hvedemark, men en brunlig, vindblæst hede, hvor de traditionsbundne bønder spejder efter tidens nye teknologi – damplokomotivet – som kommer hamrende ude i horisonten. Et møde imellem det gamle og det nye.

Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark