Har I været i skoven for at kigge efter sten og træstubbe?
Lidt udenfor Vejen ligger et lille skovområde, der hedder Skibelund Krat. Dér står mange sten, og de er – som på kirkegården – hugget til med tekster og billeder. De står til minde om forskellige personer. Kunstneren Niels Skovgaard har hugget Magnusstenen. Magnus var en sagnkonge. Han blev kaldet Den Gode, fordi han var en god kriger – altså, rigtig god til at slå fjenden ned!

I den gamle marksten, der en gang har ligget på en gravhøj, har Niels Skovgaard hugget den tapre Magnus forrest og bag ham hans gode hjælpere klædt i ringbrynje og med skjold og lanser. Kan I få øje på fjenden? De er slået ned og ligger som hoveder, der anes på jorden mellem de store, runde skjolde.

Stenen blev betalt af forfatteren Thor Lange, som der også er sat en mindesten for. Den er udført af Niels Hansen Jacobsen.

Magnusstenen og Thor Lange-stenen i Skibelund Krat

Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark