Alfred Simonsen
Martslandskab, 1934.

Alfred Simonsen var beslægtet med Odsherredmalerne og delte deres interesse for landskabsmaleriet. Odsherredsmalerne er betegnelsen for en række kunstnere, først og fremmest malere, der i 1930`erne opsøger og bosætter sig i det dramatiske landskab i det sydvestlige Odsherred. Kunstnerne genopdagede det naturalistiske og figurative maleri i en tid, hvor den klassiske modernisme på mange måder var blevet herskende. Alfred Simonsens billeder er samtidig et produkt af mellemkrigstidens søgen efter stabilitet og tryghed og skildrer det idylliske og rolige landskab. Han brugte ofte det fynske landskab som motiv, og typisk med en højtliggende horisont, som det også er tilfældet i Martslandskab. Her bugter åen sig idyllisk og stille forbi den hvide gård. Simonsen døde ganske ung og efterlod sig en produktion på kun lidt over 30 billeder samt nogle grafiske værker.

Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark