L.A. Ring
Stygt Vejr, 1908
Olie på lærred.

Lauritz Andersen Ring (1854 – 1933) – i daglig tale blot L.A. Ring – er en af Danmarks store kunstnere fra slutningen af 1800 tallet – kaldet det Moderne Gennembrud. Igennem hele sit liv malede han motiver fra den lille landsby Ring på Sjælland, hvor han var født og vokset op. Ring var fritænker og troede derfor ikke på Gud og kirke. Han skildrede bønderne i hans lille fødebys hårde liv på landet med en knugende realisme. Ring viser ofte landsbyboerne ved en dørtærskel kiggende ud på vejret indefra den lune stue. ”Stygt Vejr” er et godt eksempel på dette. Inde i stuen er der lunt og godt, men udenfor suser vinden og kulden. Dette kan man se som Rings billede på livets hårde realiteter. Selvom man helst vil være indenfor i trygge rammer bliver man nogen gange nød til at gå ud i det stygge vejr.

Børnenes Kunstklub – et samarbejde mellem ni museer i Region Syddanmark